10/11/2006

Đoản khúc

Ảnh: Internet

Trễ tràng
Bông cúc vàng nở muộn
Buổi đầu đông
Lạt phai hương sắc
Chỉ còn em
Năm tháng đi-về
Nơi góc khuất yêu thương
Viết nên những dòng hồi ức
Cho mai sau
Con tàu
Không
Lỗi
Hẹn
Yên Vũ, 2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...